Malaga Recovery

Att ta itu med sitt missbruk kan vara skrämmande

Tanken på att göra en livsstilsförändring kan kännas överväldigande. Det kan väcka tankar som: Hur ska jag hantera jobbiga känslor utan att ta till alkohol eller droger? Hur ska jag kunna ha kul igen? Hur kommer det bli när jag ska gå på fest eller middagar? Vad ska jag säga till alla? Kommer jag någonsin att må bra igen? Vad finns kvar att leva för?

Vår erfarenhet är att många av frågorna blir besvarade under en behandling. En vanlig reflektion från människor som genomgått en behandling är att de aldrig  hade kunnat  föreställa sig att man skulle få så mycket nya insikter och verktyg som är användbara på alla områden i livet. Du behöver få kunskap om vad du kan göra för att må bra, ha kul och uppleva livskvalitet igen. Med facit i handen vet vi att livet blir mycket roligare utan alkohol och droger.