Vad ingår i behandlingen?

Vi erbjuder en 14 dagars intensivbehandling i en avkopplande vacker miljö i södra Spanien

Med våra samlade erfarenheter och över 25 år inom beroendebehandling har vi utformat ett specifikt program som bygger på en kombination av väl beprövade erfarenheter och de evidensbaserade metoderna KBT, MI och tolvstegsprinciper.

Behandlingsinnehåll och övrigt:

Grundlig läkarundersökning för att du ska få en aktuell bild av din fysiska och psykiska hälsa

Gruppsamtal och föreläsningar

Individuella arbetsuppgifter

Personlig handlingsplan

Enskilda samtal

Yoga

Mindfulness/meditation

Walk and talk

Shiatsu massage

Öronakupunktur (NADA)

Personal dygnet runt

Utflykter till stränder och byar

Kost och logi

10 gånger efterbehandling på Zoom

Observera att flygbiljetter inte ingår

Under behandlingen får du lära dig om beroende, hjärnans förändring under beroendeprocessen och hur detta påverkar dina tankar, känslor och din självbild, men också att beroende är en sjukdom som det går att tillfriskna ifrån.

Stress är en bidragande orsak till återfall, därför kommer vi tillsammans att kartlägga dina stressorer för att finna de åtgärder som du behöver göra för att inte falla tillbaka i gamla tanke- och beteendemönster. Tillsammans utformar vi en individuell handlingsplan för att du ska kunna bibehålla nykterheten/drogfriheten på lång sikt.

När du kommer hem

Det är när man kommer hem till sin vardag som den verkliga utmaningen börjar och gruppen är en viktigt del i stödet för fortsatt tillfrisknande. Nu ska den handlingsplan som du har arbetat fram under de intensiva 14 dagarna sättas i verket och följas upp. Det gör vi tillsammans i grupp på Zoom under 10 träffar, därefter finns möjlighet att fortsätta ett separat uppföljningsprogram.