Vår filosofi

Målet är att du ska få ett rikt, spännande och meningsfullt liv utan alkohol eller droger

På Malaga Recovery är vi måna vi om din anonymitet och integritet. Alla börjar och avslutar sin behandling samtidigt, vilket stärker tilliten i gruppen. Tanken på att sitta i en grupp kanske inte tilltalar alla – men just gruppen är ett av de mest effektiva verktyg som finns inom beroendebehandling. Att identifiera sig med andra i liknande situation hjälper till att bryta skammen och den emotionella isoleringen.

Vi har ett helhetsperspektiv på behandlingen där de emotionella och intellektuella processerna varvas med fysisk aktivitet. Kropp och själ hör ihop och det är viktigt att alla delar stimuleras för att integrera den kunskap du får under veckorna.

Mat och miljö är betydelsefullt för läkningsprocessen och bidrar till det fysiska och psykiska välbefinnandet. Vi har därför valt att ha behandlingen på en väldigt vacker, harmonisk och lugn plats och vi kommer att servera god mat med ekologiska och närodlade råvaror.

Vi har ett starkt engagemang för människor och känner stor tacksamhet att få vara med och se individer utvecklas och växa. Drivkraften är att hjälpa människor att göra en livsstilsförändring. Vi vill att du ska känna dig unik och tillfreds under din vistelse hos oss och syftet är att du ska få ut maximalt av din behandling på dessa, kanske livsavgörande, 14 dagarna.