Beroende

Bra att du är här! Vi vet att det krävs mod att ta det där första steget.

Beroende är en komplex men behandlingsbar sjukdom som påverkar både hjärnfunktioner och beteende. En sjukdom som är nästintill omöjlig att tillfriskna ifrån ensam.

Många försöker själva att kontrollera sin konsumtion av alkohol/droger på olika sätt men upptäcker gång på gång att det inte fungerar. Andra grubblar och tvivlar på om det verkligen är så allvarligt.

Missbruk och beroende är ett tillstånd som innebär att man lurar sig själv gång på gång, trots fast beslutsamhet och de bästa intentioner. Vill man ha en förändring behöver man hjälp av någon som vet hur missbruk fungerar. Vi vet att det är möjligt att tillfriskna!

Om du känner oro för din alkohol eller drogkonsumtion och är osäker på vart du står, så kan några tecken på att du ligger i farozonen vara:

Ökad konsumtion, ofta ensam eller i hemlighet och misslyckade försök att kontrollera eller minska konsumtionen

Fortsatt drickande/drogande trots negativa konsekvenser

Känslor av stress, ångest, skuld, skam, nedstämdhet, depression, ensamhet, sömnsvårigheter

Isolering, irritation och känsla av utanförskap

Det som tidigare varit viktigt och lustfyllt får nu mindre utrymme i livet

Starkt sug

Mycket tid ägnas åt att planera:

Inköp i tillräcklig mängd så att det räcker till

Att det inte krockar med andra aktiviteter eller ”dagen efter”

Hur man ska dölja och gömma konsumtionen för andra

Undanflykter för uteblivet arbete, familjeangelägenheter och andra viktiga åtaganden

Längtan och romantisering av hur och när jag ska konsumera

Känner du igen dig och misstänker att du har en destruktiv relation till substanser (alkohol, tabletter eller droger). Hör av dig till oss. Vi kan hjälpa dig. Att vara i ett beroende är ensamt och smärtsamt, så kanske kan vårt samtal leda dig vidare till nästa steg – mot tillfrisknande och frihet. Givetvis stannar allt du säger hos oss.

Malaga Recovery