Börja ditt tillfrisknande nu

En unik 14 dagars behandling långt hemifrån där förändring och läkning får stor plats

Behandling för Alkohol och Substansberoende på ett unikt sätt

Malaga Recovery är en liten enhet i södra Spanien som erbjuder dig ett intensivt behandlingsprogram på svenska.

På 14 dagar hos oss får du en lika kvalitativ och innehållsrik behandling som normalt tar 4-5 veckor på traditionella behandlingsenheter i Sverige. Det mindre formatet ger oss möjlighet att bättre lära känna varje individs behov och tillsammans skapa en individualiserad behandlingsplan.

Vi har över 25 års erfarenhet inom behandling av beroende. Vår behandlingsmodell bygger på en kombination av de evidensbaserade behandlingsmetoderna KBT, MI och Tolvstegsmodellen. Malaga Recovery samarbetar med flera av de etablerade behandlingsenheterna i Sverige.

Målet är att du ska få ett rikt, spännande och meningsfullt liv utan alkohol eller droger.

Vill du ha en förändring?

Vi vet hur svårt det kan vara att ensam bryta gamla destruktiva mönster och påbörja resan till ett nytt liv

Läs mer

I Sverige är det ca 1 miljon personer som har ett riskbruk av alkohol, dvs en skadlig konsumtion som ökar risken för fysiska, psykiska och sociala konsekvenser.

Ca 780 000 av dessa är antingen beroende eller har ett missbruk av alkohol, lägg därtill ytterligare ca 110 000 personer som missbrukar läkemedel och narkotika.

Man beräknar att 4 - 6 % av befolkningen i landet är beroende och att 14 - 16 % någon gång under sin livstid kommer i kontakt med missbruksvården.

Ungefär 20% av de som arbetar i Sverige har ett riskbruk av alkohol.

Vår filosofi

Vi har ett starkt engagemang för människor

Läs mer

Annette & Bea

Det är vi som håller i behandlingen

Läs mer

Referenser

Aktuellt