Malaga Recovery

Coronakrisen och missbruk

För många människor innebär Coronakrisen en ökad konsumtion av alkohol, tabletter och droger. Krisen har slagit hårt mot de flesta och värst är det när det handlar om ekonomi och hälsa, både fysisk och psykisk. Oron som sprider sig på arbetsmarknaden p.g.a den ekonomiska situationen innebär att många tar till alkohol, tabletter och droger för att lindra stress och oro.

Hemmajobbandet som implementerats för att undvika smittspridning och insjuknande i Covid 19 betyder ökad frihet. För människor där alkohol och andra sinnesförändrande substanser börjat ta för stor plats i livet kan denna frihet innebära en ökad konsumtion. Isoleringen, den fysiska och sociala distansen gör att ingen varken ser eller känner av hur du mår eller vad du gör.

Trots den distans som vi rekommenderas hålla nu, är det viktigt att vi har kontakt med våra nära och kära så att inte alkohol och droger börjar fylla upp och ta över funktionen av närhet och tröst i dessa kristider.